Berit Sonja Hougaard

Bibliotekar ved:

Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap
Postboks 1009 Blindern
0315 Oslo
Telefon +47 22 85 51 02
Telefaks +47 22 84 42 88
(Mandag, onsdag og fredag)

Etnografisk bibliotek, Kulturhistorisk museum
Postboks 6762 St.Olavs plass
0130 Oslo
Telefon +47 22 85 99 82
(Tirsdag og torsdag)

E-post: b.s.hougaard at uio.ub.no
Presentasjonsside fra UHS

Jeg arbeider bl.a. med:

Kartprosjektet
Jeg har siden 2002 arbeidet med innføring av kartsystem ved UBO/UHS. Systemet innebærer at man fra treffliste i BIBSYS får mulighet til å klikke seg videre til kart over biblioteket med bokens plassering markert.
Mer om dette prosjektet finner dere under. Ta gjerne kontakt hvis dere har spøsmål til prosjektet.
Kartprosjektet ved UHS - generell informasjon
"Kartknappen" - presentasjon av kartsystemet ved UHS - møte i NOLUG 9.11.2005

Bibsys emneportal: medlem av arbeidsgruppen for Bibsys emneportal

Workshop for fagredaksjoner i Bibsys emneportal 31.01.2008

Opprettet: 1.11.2005
Endret: 4.11.09

Tilvekst
Kronerulling