Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!

bernob@uio.no

Her er et bildet av meg

Bildet av meg

Jeg har lest og forst├ątt reglene som er gitt i dokumentet
Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk