Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo

    IT-tjenester   Oppslagstavle   Bibliotek   Mer søk   UiO webpage in English

Mat.Nat.   Department of Geosciences

 
 

 

 

 

 

Bjørn Wangensteen

Tidligere doktorgradsstipendiat / Former Ph.D. Student

Publikasjoner og presentasjoner / Publications and presentations 

CV (Norsk) / CV (English)

Institutt for Geofag / Department of Geosciences

Etter at jeg var ferdig som stipendiat ved UiO har jeg jobbet på TerraTec, NR og er nå på Høgskolen i Oslo.
 
 

 

E-postadresse

bjorn.wangensteen at iu.hio.no

E-mail address

            

bw

 

 

.