Åndsverkloven

Hvem har sitt å si om et nettfotografi?

Bildene til høyre viser et scenario hvor et festbilde blir lagt ut på et sosialt nettsted, for så å bli spredt videre. Vi ser fotografen, den som publiserer og den avbildedes reaksjon når hun ser seg selv ute på internett.

I denne øvelsen skal du lære om etiske problemstillinger rundt temaet Broadcast yourself. Vinklingen blir ut fra ┼ndsverkloven, og du skal lære hva som kan gjøres for å unngå at venner, familie og tilfeldige ikke skal bli krenket av at du publiserer bilder. Det er meningen at du kortfattet skal opparbeide en kritisk forståelse gjennom tre øvelser, slik at du stiller forberedt til refleksjonsrommet.

Oppgave

Før du går til refleksjonsrommet, noter minst fem etiske problemer du ser om hver av de tre øvelsene. Fokuser på fotografiets ferd gjennom fotografen, publisering og den avbildede. Foregår det noen krenkelse, og hvem krenker hvem?

IMK - 2008