Cato Syversrud


Jeg er masterstudent ved ifi og skal gjøre oppgave på forskningsgruppa for signalbehandling fra og med neste semester.
Dette semesteret tar jeg
inf5410
inf4460
stk4900


Fra før har jeg tatt: exphil
inf101
inf102
inf103
inf130
inf1010
inf2400
inf3400
inf3440
inf3330
ma001
mat008
mat1100
mat-inf1100
mat1110
mat1120


Ellers jobber jeg som termvakt på fysikk, kjemi og abel termstua.