WB

Bøker på lager:
KIAI! kr. 50
FOR DØVE ØRER kr. 50
KAROLINE OG VITENSKAPEN kr. 100 Rabatt for klassesett.

Syngespill:
"Neste år i Jerusalem" c. 1983 (tema: det palestin­ske eksilet)
For kor/mindre orkester. Musikk: Per-Anders Hjel­seth.
For bruk etter nærmere avtale.


Kontakt:
wenche.blomberg 

Tlf. 2237 3810


Wenche Blombergs

hjemmeside

 

Født i Tønsberg 1943, oppvokst på Tjøme. Utdan­ning som journalist, bibliotekar og  krim-
inolog. Forsker og statsstipendiat.
Har utgitt barne- og ungdoms- litteratur, fagbøker og syngespill om Midtøsten. Periodisk avisskribent.
Spesialområde: psykiatrihistorie, historisk utvikling av institusjoner.

Publikasjoner (ikke artikler):

- Litteraturlisteguiden Vade mecum, 2007
- Prinds Christian Augusts Minde: historie og visjoner om de fattiges kvartal, 2006
- Christiania dollhus - mellom dårekista og asylet, 2005
- Vesle Perlegrå, 2004.
- Galskapens hus: Internering og utskilling i Norge 1550-1850, 2002
- Vade me cum, 2000
- Karoline og vitenskapen, 1993
- For døve ører : vold- og makt- ofrene, psykiatrien og den store taushetsplikta, 1990
- Kiai! 1989
- Kiai! 1987
- Katt og pine, 1985

- Måsamarken, 1984
- Jeg skal få en katt, eller Dumme dyr, 1983 og 1987
- Lokalhistorisk skrift frå Sel, 1981
- Appelsinenes land, 1980
- Hvem lager det? 1978

PRINDS CHRISTIAN AUGUSTS MINDE (Prindsen ) - ET HJERTEBARN - mer her


Skildrer norsk galskap
(Intervju, Universitas)
Anmeldelse i Aftenposten

Norges forskningsråds formidlingspris

Oslo Byes Vels śrepris Bypatrioten 2010

Publikasjoner i Bibsys

Artikler i Norart

Artikkel i History of Psychiatry

Bilder ©
(Her har jeg lagt ut noen egne malerier)