Jeg har ingen åpne sider - info om IT-avdelingen finner du på 

http://www.imbv.uio.no/it/
Har du problemer med å finne noe du leter etter får du får ta direkte kontakt med meg for å få en

nærmere anvisning av hvor det du leter etter ligger!

bobben@bio.uio.no