Situasjon

 Børge Kile Gjelsten
 Fysisk institutt
 Postboks 1048, Blindern
 0316 Oslo
 Tlf.: +47 22 85 50 57
 Sit på rom 389 i austfløya

Profesjon

 PostDoc ved
  Eksperimentell Partikkelfysikk;
  ATLAS, CERN.

Kaffi og anna mosjon

 Kort CV  Publikasjonar  ATLAS-publikasjonar  
 Lenker