Britt-Ingjerd Nesheim
Overlege
Professor, dr. med.

Oslo Universitetssykehus

Telefon:
22119813, 93223604

Britt-Ingjer Nesheim

Britt-Ingjerd Nesheim er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun tok sin doktorgrad i 1974, ved Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo, på emnet adrenerge receptorer i uterus. Hun arbeidet på Sentralsykehuset i Akershus 1977-1993, i alle stillingskategorier fra assistentlegevikar til avdelingsoverlege. 1993 – 2006 var hun avdelingsoverlege og professor II ved Kvinneklinikken, Ullevål universitetssykehus. Fra 2007 har hun vært studiedekan ved Det medisinske fakultet. Mens hun har vært kliniker, har hennes forskningsområder vært sirkulasjon i uterus, kontrollerte kliniske forsøk (ikke initiert av industrien) og epidemiologi.

CV for Britt-Ingjerd Nesheim
Publikasjonsliste for Britt-Ingjerd Nesheim
Ledererfaring for Britt-Ingjerd Nesheim