MA 105 - Matematisk Analyse


(tilbake)

Praktiske opplysninger

Undervisning

Forelesninger:

Første gang: 22. januar
Mandag kl. 12.15-14
Tirsdag kl. 10.15-12
Foreleser: Hans Brodersen Treffetid MA 105-studenter: Onsdag kl. 10.15-11

Regneøvelser:

Første gang: 29. januar

Orakel:

Første gang: 6. februar
Tirsdag 16.15-18 i C 309
Torsdag 12.15-14 i C 313
Orakel: Morten Torsås

Helgeregninger:

Første gang:


Eksamen:

Eksamensdag: Onsdag 29. mai kl. 0900-1500
Annuleringsfrist: Onsdag 15. mai
Frist for oppmelding til eksamen: 1. mars
Frist for betaling av semesteravgift: 1. mars

Oppdatert 13. februar 1995 av HB. Adr: broderse@math.uio.no