Carl Angell

Skolelaboratoriet
Gruppen for fysikkdidaktikk,
Fysisk institutt, UiO
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo

Telefon: 2285 6443
Telefax: 22856422
e-post: carl.angell(at)fys.uio.no

 

Her er noen transparenter fra foredrag:

Exploring students' intuitive ideas based on physics items in TIMSS

Physics:
Frightful, But Fun

Becoming an expert teacher:
Novice physics teachers' development of conceptual and pedagogical knowledge


 

Modellering i fysikk?

Se på Modellus

English

Utdanning og praksis

Oversikt over publikasjoner, foredrag, konferansebidrag
med mer


Prosjekter:

 • FYS21 - Fysikk for det 21. århundre. Les mer
 • The Physics Enhancement Project
  (Centre for Studies in Science and Mathematics Education, University of Leeds). Read more
 • FUN - Fysikkutdanning i Norge
 • Fysikkolympiaden - les mer
  Vi har også laget rapporten: Fagolympiadenes finaledeltakere - hvor blir de av?
 • "Elevernes stemmer" - et prosjekt om danske fysikkelevers opfatninger av fysikkfaget, hvordan de opfatter undervisningen og de forskellige arbeidsformer, og hvordan de opfatter de forskellige lærerroller.
 • Evaluering av fysikk i det danske gymnas. Les rapporten
 • Forsøk i fysikkundervisningen i Danmark. Erfaringer fra en rekke lokale forsøk i fysikkundervisningen i det danske gymnasium. Rapport (2002) finnes i pdf-format. I 2003 kom det en rapport til. Les mer
 • Evaluering av Fysik C i Danmark. Les rapporten.
 • Norsk fysikkråds undersøkelse av ingeniørstudenters fysikkunnskaper.
  Høsten 2000
  . Les mer
 • TIMSS - Third International Mathematics and Science Study (Nå gjennoppstått som "Trends in International Mathematics and Science Study"). Les mer om norske TIMSS-resultater
 • TIMSS Advanced 2008. Les mer