385 elever blir hjemmeundervist i Norge 2001/2002

 

En forskningsbasert telling av norske barn som får grunnskoleopplæringen som hjemmeundervisning i år (2001/2002), er nylig avsluttet.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i registreringen av hjemmeunderviste elever myndighetene gjør gjennom data samlet inn i Grunnskolens informasjonssysetm (GSI)

En har gjort et utvalg på 44 av landets 436 kommuner. I disse kommunene har en i tillegg til GSI-tallene også hentet inn opplysninger direkte fra kommunene, fra fylkene og tilslutt fra hjemmeunderviserne selv. En har så sammenlignet GSI antall hjemmeunderviste barn med det antall en finner når en teller fra alle disse fire datakildene.

På dette grunnlag er det gjort beregninger for hele landet. Det er beregnet fem ulike estimater for hele landet på henholdsvis 203, 325, 445, 706 og 1130 hjemmeunderviste elever. En konkluderer med gjennomsnittet av 325 og 445 = 385 som det beste resultatet. Myndighetene opplyser utifra GSI-tallene at det i år (2001/2002) er 109 hjemmeunderviste elever i Norge.

Det er flest hjemmeunderviste elever på bygdene på Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. Størst vekst har det siste året vært i Nord-Norge. Det er registrert få hjemmeundervisere i Oslo. En har mistanke om sterk vekst i hjemmeundervisningen i Oslo. En slik eventuell vekst i Oslo har denne tellingen ikke greid å registrere.

HELE RAPPORTEN

OTH-hovedside