Beck, C. W. (2009): Hypersosialisering.

Oplandske bokforlag. Vallset. http://www.obforlag.no/

Boka fåes hos bokhandlere og fra forlaget.

BAKSIDE:

Ettåringene går i barnehage og vi får heldagsskole. Gir dette et mer humant og barnevennlig samfunn? Eller er det snakk om skadelig tilpasning av barn til de stadig mer dominerende pedagogiske institusjonene barnehage og skole?  Kan kravet om tidligere og mer omfattende planlagt sosialisering gjøre barns opplæring dårligere? Hvordan kan en slik utvikling eventuelt møtes? Christian W. Beck skrev i 1990 boka ”Det organiserte vanvidd”. Han sammenligner i boka tilstanden i 1990 med dagens situasjon. Hva har skjedd med barn og ungdoms oppvekst i løpet av de siste to tiårene?

 

Christian W. Beck er dr phil og første amanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.