OTH-forside

             Barnevernet og hjemmeundervisning

 

Hjemmeundervisning er fullt lovlig. Grunnskoleundervisning kan gies i offentlige og private skoler, eller som hjemmeundervisning. Dermed kan hjemmeundervisning ikke vurderes som omsorgssvikt og er ingen barnevernssak.

 

Siden 1993 har det vært noen saker hvor skolen eller andre har meldt familier til barnevernet på grunn av hjemmeundervisning, f eks i kommunene Åmli, Bergen og Grue. Ingen av disse sakene har nådd fram. De er enten blitt henlagt eller bare ikke blitt fulgt opp.  Senere har barnevernet vært tilbakeholdne med å gjøre hjemmeundervisningsforhold til barnevernssak,

 

I 2004 forandret dette seg, i minst fire tilfelle ble barnevernet koblet inn i hjemmeundervisningssaker, mønsteret var omtrent det samme i alle sakene, hjemmeundervisning ble gjort til et element i sak om generell omsorgssvikt.