Norske bøker om hjemmeundervisning:

 

Beck, C, og Straume, M. (red) (2007): Unntakstilstand i skole-Norge – kildesamling fra hjemmeundervisningssaker. Didakta norsk forlag. Oslo.

 

Beck, C. W. (2007): Alternativ pedagogikk – om moderne hjemmeundervisning. Didakta norsk forlag. Oslo (popularisert versjon av dr avh).

 

Beck, C. W. (2006): Den moderne hjemmeundervisning i Norge – beskrivelse, analyse og drøfting. Avh. dr. phil. UV-fakultetet Univ. i Oslo

 

Beck, C. W. og Straume, M. B. (red) (2004): Hjemmeundervisning – starten på en ny utdanningsrevolusjon. Oplandske bokforlag. Vallset.

 

Beck, C. W. (1998): Kodenavn skole. Oplandske bokforlag. Vallset.

 

Straume M. B. (1996): Foreldreansvar når born treng vern mot skulen. Exodus forlag. Birkeland.

 

Beck, C. W. m fl (red) (1996): Statens Barn? Exodus forlag. Birkeland.