Egne forskningsprosjekter:

Forskningninsprosjekt: Hjemmeundervisning i Norge:

Noen resultater:

Hjemmeundervisning og grendeskoler

Telling av hjemmeunderviste elever

Hjemmeundervisning i USA og Norge

Hjemmeunderviserne i Norge greier seg bra

Forskningsprosjekt: Frittstående grendeskoler

Forskningsprosjekt: Foreldres oppfatning av grunnskolen