OTH-forside
Hjemmeundervisning og PP-tjenesten

 

 

 

I noen kommuner er PP-tjenesten blitt involvert enten som tilsynslærer eller som aktør i forbindelse med barnevernssaker mot hjemmeundervisningsfamilier eller på annen måte. OTH vet om flere tilfeller der hjemmeundervisere blir utsatt for press fra PP-tjenesten, barnevernet  eller skolen, uten at det er blitt noen formelle sak, som foreldrene kan forholde seg til.  

 

-  PP-tjenesten hovedoppgave er spesialundervisning. Hjemmeundervisning er ordinær grunnskoleopplæring og ikke spesialundervisning.

-  Hvis skolen gjør hjemme undervisning til tilpasset undervisning, blir det skolen og ikke foreldrene som har ansvaret for undervisningen. Dette er ikke  

    hjemmeundervisning.

-  PP-tjenesten  har sjelden spesielle skolefaglige ressurser eller noen spesiell undervisningserfaring