Hjemmeundervisningskonferanser:

Internasjonal konferanse 2003. Hurum

Konferanse 2004 i Norge: Bergen.

Konferanse 2005 i Norge: Vikersund