OTH-side:

 Gå til  OTH-hovedside

 

 

 

VITNEMÅL , EKSAMEN OG KARAKTERER FOR HJEMMEUNDERVISTE ELEVER

 

Det er i nye forskrifter til opplæringsloven (august 2006) kommet med en formulering (§3-1) om at paragrafen om retten til vurdering ikke gjelder for hjemmeunderviste elever. Dermed har hjemmeunderviste elever ikke rett til vitnemål (med eller uten karakterer) etter endt grunnskoleopplæring. Departementet har i et brev til Oslo kommune understreket at hjemmeunderviste elever skal få dokumentasjon om endt grunnskoleopplæring, slik at de kan komme på videregående skole. Det er fremdeles fullt mulig for hjemmeundervisere og kommuner å gjøre avtaler både om vitnemål, deltagelse på prøver og lignende.