Nasjonale prøver og hjemmeunderviste elever

 

Deltagelse i nasjonale prøver er obligatorisk for alle elever i offentlige og private skoler. Det står i  Opplæringslovens §14-1, siste ledd og forskrift 2 til loven og i privatskoleeloven § 7.2,  og forskriftene 4 og 5 til denne loven. For hjemmeunderviste elever gjelder ikke disse paragrafer, men § 14-2 i opplæringsloven om tilsyn. Kravet om deltagelse på nasjonale prøver gjelder ikke for hjemmeunderviste elever.

 

I § 14.2 i opplæringsloven står det at hjemmeundervisere kan innkalles til særskilt prøve. Dette har vært med i loven hele tiden fra 1998, og gjelder kommunens rett til spesielt å prøve en elev hvis det på dokumentert grunnlag er usikkerhet om hjemmeundervisningen holder mål. En slik prøve er ikke en nødvendig del av et tilsyn. 

 

Hjemmeundervisere kan bli med på nasjonale prøver, hvis de og kommunen blir enige om dette.