OTH – Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning

Rettigheter - hjemmeundervisning

 

Home education – homeschooling in Norway: OTH in English

 

Nytt rundskriv om hjemmeundervisning fra tdanningsdirektoratet - juli 2013:

Masteravh UiO om hjemmeundervisning vår 2012

Nytt senter for hjemmeundervisningsforskning ICHER: http://icher.org/

HU-KONFERANSEN 2010 FOREDRAG CHRISTIAN BECK

HJEMMEUNDERVISNINGSKONFERANSE 2010

CHR. BECK`S DR AVH: HJEMMEUNDEVISNING I NORGE (full tekst)

NY BOK!: HYPERSOSIALISERING

Paragrafer i opplæringsloven for hjemmeundervisning

Delt løsning - hjemmeundervisning og skole

Bøker

Forskning

Hjemmeundervisningskonferanser

Hjemmeundervisning og vitnemål

Økonomisk støtte til hjemmeundervisning

Grendeskoler og motiver for hjemmeundervisning

Bok om hjemmeundervisning i Nord Europa!

Nasjonale prøver og hjemmeundervisning

Barnevernet og hjemmeundervisning

Grenseoppgang: skole og hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning og PP-tjenesten

Norsk hjemmeundervisningsforbund - NHUF

 HJEMMEUNDERVISNUING OG MUSLIMER I OSLO

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1447767.ece  

  

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning - OTH

 

 

Websiden til OTH gir orientering om hjemmeundervisning i Norge. Den er ment som hjelp for folk som vurderer å begynne med hjemmeundervisning eller på en eller annen måte har problemer med sin hjemmeundervisning og alle andre som er interessert i temaet:

NB! ”Rettigheter – hjemmeundervisning” i linkene øverst er førstehjelp for hjemmeundervisere på juss og rettigheter.

 

 DEN MODERNE HJEMMEUNDERVISNING (HU) startet i Norge 1991-94 med to familier, en i Åmli i Aust-Agder og en i Skaun i Sør-Trøndelag. Det var harde tak med rettssaker, politianmeldelse, bøtelegging og anmeldelser til barnevernet.

 

MOSVIKSAKEN – er en hjemmeundervisningskonflikt som to familier i Mosvik kommune i Nord-Trøndelag hadde med myndighetene. Den gikk hele veien gjennom rettsapparatet, til en Høyesterettskjennelse, i tiden 1996 – 2000. Saken ble til slutt henlagt pga bevisets stilling. Saken har nok på en avgjørende måte gjort klimaet for HU i Norge mer liberalt. I 2013 er den lovmessige situasjonen for HU stort sett den samme som i 2002.

 

ANTALLET hjemmeunderviste elever i Norge var i 1996 ca 40. Sommeren 2002 ble antallet beregnet til ca 400. Etter 2004 har det trolig vært noe stagnasjon/tilbakegang, men fra 2007 er det å merke en liten oppgang, særlig av unschoolere. I 2013 opererer  myndighetene (GSI) med et antall HU-elever som i tiden 2002 - 2012 har svingt mellom 50 - 200. Vi tror i 2013 at antallet fremdeles er ca 400,. Det er da tatt med et overslag på HU-elever som ikke har tilsyn og ikke er meldt fra til kommunen om HU. Sammensettingen av HU-populasjonen  har endret seg. I 2002 var majoriteten i rurale områder, mange med en religiøs motivasjon. I 2013 har HU i Norge dreid mer urban med en sosial eller pedagogisk motivasjon.

  

NB! Det er opplæringsplikt i Norge og ikke skoleplikt. Hjemmeundervisning er en menneskerett! En melder fra til skoleetaten i kommunen en bor i om at en skal starte med hjemmeundervisning. Når et brev med en slik melding er postlagt kan en starte opp. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen.

 

Sax  : http://barndom.com  – forum for friskoler og hjemmeundervisning er et  tidsskrift, som har mye hjemmeundervisningsstoff.

 

OTH er drevet av:  Marta B. Straume Londalsflaten 41,  5267 Espeland. Tel: 55241797, mobil:99603431, e-mail: martastraume@hotmail.com   & Christian W. Beck Collettsgt 82 0460 Oslo: mobil: 95224032,  e-mail:  c.w.beck@ped.uio.no

 

BØKER OM HJEMMEUNDERVISNING

Til Christian Becks hjemmeside 

 

LINKER:

 

ALLIANSEN: FOR EN GOD BARNDOM: barndom.com

 

Hjemmeundervisning I Norge (HUN)

 

Internettskolen for hjemmeundervisere Clonlara:   http://www.clonlara.org/

 

Hjemmeundervisnings/unschooling nettverk med base i Nederland:   http://www.alternative-learning.org/

Svensk hjemmeundervisning:

Riksorgansation for hemundervisning i Sverige, Rohus

 

 DANSK HJEMMEUNDERVISNING