Om retten til hjemmeundervisning

1.      Retten til å drive hjemmeundervisning er slått fast i opplæringslovens § 2-1 om "tilsvarende undervisning" Det er opplæringsplikt og ikke skoleplikt i Norge.

  1. Det må ikke søkes kommunene om dette. Det er tilstrekkelig å melde fra til kommunen om hjemmeundervisningen i et brev. Beslutningen trenger ikke være grunngitt.
  2. Kommunen har ansvaret for at alle barn i kommunen får grunnskoleopplæring (§13-.1). Det innebærer at kommunen skal legge forholdene best mulig til rette for den hjemmeundervisning som blir valgt av foreldrene.
  3. Hjemmeunderviste barn har som skolebarn rett til spesialundervisning (§ 5-1).
  4. Kommunen skal føre tilsyn med hjemmeundervisningen (§ 14-2).
    Dette skal skje i samråd med foreldrene. Tilsynet skal betales av kommunene. Det er ingen grunn for foreldre til å godta tilsynslærere fra kommunen som de ikke vil ha. Opplæringsloven har ingen hjemmel for at en person kan gå inn i et hjem med tvang. Vanlig er to tilsynsbesøk i året. Det blir skrevet en kort rapport (som regel bare en side). En kopi sendes til foreldrene og en til kommunen. Dette er på linje med "Sveio-modellen", som mange kommuner bruker.
  5. Man behøver bare å følge intensjonene i læreplanen L 97, ikke hele planen med alle detaljer. Ut i fra livssyn eller pedagogiske forhold kan man følge et annet opplegg og dermed helt la være å følge L 97. Det heter i merknad 3.11 i utdanningskomiteens innstilling til Stortinget (Melding til Stortinget nr 70, 1997-98) at "tilsynet skal skje i samråd med foreldrene".  
  6. Det kreves ikke formell pedagogiskkompetanse for å drive hjemmeundervisning. Departementet har godtatt at foreldrene har tilstrekkelig realkompetanse hvis hjemmeundervisningen går bra og barna oppnår akseptable resultater.
  7. Kommunen skal holde også hjemmeunderviste barn med lærebøker og undervisningsmateriell (§ 2-1).
  8. Hjemmeunderviste elever har rett til vurdering og vitnemål fra grunnskolen. Om en vil ha karakterer eller ikke på vitnemålet er elevens/foreldrenes eget valg. Alle som søker kommer inn på videregående skole, uavhengig av vitnemålet fra grunnskoleopplæringen.

 

Den 10. hjemmeundervisningskonferanse i Norge:

Velkommen til hjemmeundervisningscamp

og konferanse 2005

 

STED:            Gausdal leirsted ved BLÅFARVEVERKET i

 Modum, ca 70 km fra Oslo (retning Hønefoss)

 

TID:    Torsdag 14. juli – Søndag 17. juli

 

TEMAER:

-         Erfaringer med hjemmeundervisning

-         Barnevernet og PP-tjenesten – en hjelp eller en trussel?

-         Friskolene – en mulighet for hjemmeundervisere?

-         Framtidsutsikter for hjemmeundervisningen.

-          

 

Ferie og Konferanse                                               Vi ønsker alle som

 i et arrangement!                                                    er interesserte i

    Bademuligheter                                            hjemmeundervisning

   Kunstneriske                                                       velkommen

       innslag

               

 

Arr: Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning – OTH

Tel 99603431 og 95224032.

E-mail: martastraume@hotmail.com og c.w.beck@ped.uio.no

 

Påmelding skjer ved å betale kr 200,- pr voksen (barn gratis) til:

OTH v/ Marta Straume, Londalsflaten 41,  5267 Espeland. Bankkonto: 3450.11.14571

 

Stoff om hjemmeundervisning på internett: http://folk.uio.no/cbeck/

Den 10. hjemmeundervisningskonferanse i Norge:

Hjemmeundervisningscamp

og konferanse 2005

 

P r o g r a m

 

Torsdag 14. juli

12.00 – 18.00             Ankomst

18.00 – 18.30 Velkomst kaffe

18.30 – 19.00             Marta Straume: Hjemmeundervisningen i Norge 10 år

19.00 – 20.00             Samtaler

20.00               Kveldsmat (felles)

 

Fredag 15. juli

10.00 – 12.00     Erfarne hjemmeundervisere har ordet.

   Blant annet; Ingunn Langlo, Randi Sømme, Olav Fedje, Geir Tønnesen, og andre

 

12..30 – 13.30    Marianne Johansen: Internasjonal erfaring og hjemmeundervisning

                        

 

17.00 – 19.00     Barnevernet og PP-tjenesten -  en hjelp eller en trussel

   for hjemmeundervisere? Innlegg ved Christian Beck og en hjemmeunderviser.

20.00                  Middag (felles).

 

Lørdag 16. juli

10.00 – 11.00             Christian Beck: Hvor står hjemmeundervisningen?

11.00 – 12.00             Samtaler

12.30 -  13.30             Pedagog Julija Lande: Erfaring som pedagogisk rådgiver og planer om en ny skole.

17.30 – 18.00             Elling Ulvestad: Nasjonale prøver

18.00 – 20.00             Friskoler og hjemmeundervisning – friskoleloven

                                   Innlegg av blant andre Elin Hjørnevik og Otto Dyrkolbotn 

20.30.1.1                 Grillkveld (felles)

 

Søndag 17.juli

10,00 -  12.00             Aktuelle temaer

12.00 - 13.00              Avsluttende  samtaler

13.00               Felles lunsj

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERNATTING PÅ GAUSDAL  LEIRSTED:

 

Senger i hytter:

Voksne kr 70 pr. natt. Barn Kr 40 pr. natt. Ta med sengetøy

En familiehytte (6 – 8 senger) kr 220,-  pr natt.

 

Kost:

Folk holder mat selv. Følgende måltider er felles:

-         kveldsmat torsdag

-         middag fredag

-         grillkveld lørdag

-         lunsj søndag

 

Betaling av overnatting og fellesmåltider skjer til OTH på konferansen

 

Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning OTH -

ØNSKER  ALLE HJEMMEUNDERVISNINGSINTERESSERTE VELKOMMEN!