:

Det første store forskningsbaserte referanseverk om hjemmeundervisning i Europa ( Nord-Europa), er kommet:

 

C. BECK OG M. STRAUME (red). 2004:  HJEMMEUNDERVISNING  -  STARTEN PÅ EN NY UTDANNINGSREVOLUSJON?  OPLANDSKE BOKFORLAG VALLSET

277 sider. Pris i bokhandel ca kr 280,-

 

Fra baksideteksten til boka:

Hjemmeundervisningen øker i alle moderne land. Hjemmeunderviste elever oppnår gode resultater og de ser ut til å bli vel sosialisert inn i samfunnet

     Er dette begynnelsen på en ny utdanningsrevolusjon og slutten for skolen slik vi i dag kjenner den? Eller er hjemmeundervisning for spesielt interesserte?

 Hjemmeunderviserne minner oss om hva som er grunnlaget for god undervisning og god læring. Hjemmeundervisningen tilfører utdanningsdebatten nye argumenter. Fokus er på Nord Europa. Boka inneholder artikler av noen av verdens ledende forskere på området.

     Professor Michael W. Apple fra USA gir i boka en politisk kritikk av hjemmeundervisningen, som han mener gir næring til ny-konservatisme og autoritær populisme. Kritikken blir imøtegått, spesielt i bokas avslutningskapitel. 

     Redaktørene av boka Christian Beck og Marta Straume, har fulgt hjemmeundervisningen i Norge på nært hold i flere år.

 

Du kan få boka ved henvendelse til:

      -    Oplandske bokforlag Boks 53  2330 Vallset, Norge. Tel: 62587661. E-post: obforlag@online.no

-         Christian Beck: e-mail c.w.beck@ped.uio.no  eller Marta Straume: martastraume@hotmail.com

-         Bestille boka hos nærmeste bokhandler.