Christian Beck og Marta Straume (red): 2007):

”Unntakstilstand i skole-Norge – kildesamling fra norske hjemmeundervisningssaker

Oslo. Didakta norsk forlag.

 NB! 25 % rabatt ved bestilling direkte fra forlaget! www.didakta.no

På 1990-tallet kom den nye moderne hjemmeundervisning til Norge. Samtidig ble de store skolereformene, Reform-97 for grunnskolen og Reform-94 for videregående skole gjennomført og ideen om en nasjonal enhetsskole har nok aldri stått sterkere. Det siste var kanskje grunnen til at noen familiers brudd med skolen kom som et sjokk på skole-Norge.

    Boka er i hovedsak en kildesamling bestående av brev fra skoleforvaltningen på ulike nivåer til hjemmeundervisere, brev fra hjemmeunderviserne og dommer fra ulike rettsnivåer og andre rettsdokumenter. Det dreier seg dessuten om ualminnelige og dramatiske fortellinger fra skole-Norges utkant og gir et unikt innsyn i skolemyndighetenes (mangel på) håndtering av noe nytt de opplevde som truende. Leseren kan selv studere kildene og gjøre sine egne vurderinger. Kommenterende innledninger av Marta Straume og Christian Beck.

 

Boka kan også fåes i nærmeste bokhandler eller ved å kontakte redaktørene Christian.Beck c.w.beck@ped.uio.no, mob 95224032 eller Marta Straume martastraume@hotmail.com, mob 99603431.