OTH-side:

 

Gå til OTH-hovedside

 

 

HJEMMEUNDERVISNING – DELT LØSNING

 

Mange ønsker en delt løsning med noe hjemmeundervisning og noe skole. Alle har ifølge opplæringsloven rett til individuelt tilpasset opplæring. Noen ønsker individuelt tilpasset opplæring med en eller flere dager i uka på en arbeidsplass eller på et spesielt prosjekt i tillegg til både noe skole og noe hjemmeundervisning.

 

-   Delt løsning kan gjelde fag, noen fag tar en på skolen og noen som hjemmeundervisning

-   Det kan også være delt tid, noen ukedager hjemme og noen på skole

-   Det kan også være ”sesong” – deling med vinterhalvåret på skolen og sommerhalvåret som

    hjemmeundervisning. ”Sesong” varianten er spesielt aktuelt for roman-folkene og samer.

 

Det står ikke noe i opplæringsloven om delt løsning. Men følgende kan taes til underretning:

 

 1) I et brev fra Utdanningsdepartementet til Utdanningsdirektøren i Hordaland i 1996 står det at kommunene ikke er pliktige til å godta en delt grunnskoleopplæring med noe skole og noe hjemmeundervisning. Men det betyr jo at de kan godta dette hvis de selv vil. Dessuten er brevet departementets oppfatning og ikke selve lovteksten. Det er ingen lov som forbyr kommunen og akseptere en delt løsning.

 

2) Opplysningstjenesten kan dokumentere at delt løsning foregår og har foregått i flere kommuner. Vil du vite mer om dette så kontakt oss.

 

3) En skole i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag har lagt til rette for at elever fra Romanifolket som er i skolekretsen kan ha delt løsning, med hjemmeundervisning i sommerhalvåret. Dette er i et brev fra Utdanningsdirektøren i Sør-Trøndelag (2002), både godtatt og anbefalt.

 

Etter 2004 hvor svært få kommuner aksepterte delt løsning, ser det nå (2009) ut til at flere kommuner går med på delte løsninger, f eks Førde og Froland.