University of Oslo

Christian Kjølseth

PhD student

Project: “Hydrogen in oxides”

Senter for materialvitenskap

Forskningsparken

Gaustadalleen

0349 Oslo

Contact info

Phone: 22 84 06 57

E-mail: christk@kjemi.uio.no