Dagfinn`s hjemmeside

{short description of image}

Jeg heter Dagfinn Gytri - kommer fra Stryn i Nordfjord - sluttet i arbeide ved administrasjonen på USIT - Universitetets senter for informasjonsteknologi - i1999. Jeg er nå pensjonist, en tilværelse som jeg stortrives i. Jeg har fortsatt fast bopel i Oslo, men har lenge hatt planer om å flytte til mer hjemlige trakter. Sommeren vil jeg helst være i Stryn, mens Oslo kan være OK om vinteren. Men nå er det på mote å flytte til Spania om vinteren, så kanskje. Sommer i Norge og vinter i Spania!

Mine barnebarn heter Sondre og Ingvild. Sammen med sine foreldre har de flyttet midlertidig til Harstad der de stortrives i nordnorsk natur. Men det blir en lang vei for bestefaren å besøke barnebarna. "Men det er berre ein halv time med fly" sier Sondre.

Noen av mine hobbier:

Mine planer pr februar 2004 er at jeg kommer til å reise til Stryn til påsken og bli der trolig til rundt 20 april. Da reiser jeg tilbake til Oslo og blir der en ukes tid. Så går turen tilbake til Stryn for å fortsette restaureringsarbeidene som jeg startet sommeren 2000. På Kvieselet som jeg skiftet tak på ifjor må bislaget utbedres, og grunnmur må rettes opp.

Videre må jeg fortsette arbeidet med Nybønlada. Her skal det legges på nytt torvtak. Veggene skal skiftes ut med nye ospebord. Ospebordene skal skjæres ut av ospetrær som skal hugges nå til påske.

{Utløe fra 1860}

Det er mye en gjerne ville rekke over. Bl a skulle jeg gjerne sett utarbeidet et kart av gården med tidligere boplasser, tufter for utløer, gamle steingarder, gamle gravplasser, rudningsrøyser og gamle hager. I det hele finne tilbake til alle kulturminner som finnes på en gammel gård.

Her er en liste over interessante linker

Siden jeg kommer til å borte en del i sommer vil min telefon være viderekoblet til mobiltelefon. Ellers vil jeg lese e-mail når jeg er i nærheten av PCen. Og jeg kan treffes på tlf 57874434 når jeg er på hytta.

God vår og sommer!


opprettet av dlg den 26 mars 1998, sist endret 26/3-2001