Velkommen til Dag Halfdan Bryns hjemmeside

Jeg er student ved Fysisk institutt og Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo