Universitetet i Oslo / Insitutt for Informatikk / Daniel Chaibi
MINE STUDIER [FORTLØPENDE]
VÅREN 2007
INF5261 [Utvikling av mobile informasjonssystemer]
INF5270 [Design av interaktive nettsteder]
INF5960 [Masteroppgave 10 sp.]

HØSTEN 2006
INF4330 [Problemløsning med høynivå-språk]
INF5700 [Organisering og ledelse av tekniske prosjekter]
INF5750 [Open Source Software development]

VÅREN 2006 [Macquarie University]
COMP247 [Data Communications]
COMP249 [Web Technology]
COMP348 [Document Processing and the Semantic Web]
STAT170 [Introductory Statistics]

HØSTEN 2005 [Macquarie University]
COMP227 [Requirements Analysis and System Design]
COMP329 [Knowledge Systems]
COMP332 [Programming languages]
COMP344 [E-Commerce]

VÅREN 2005
INF1070 [Datamaskinarkitektur]
INF2120 [Prosjektoppgave i modellering]
INF3100 [Databasesystemer]
INF1050 [Gruppelærer]

HØSTEN 2004
INF1020 [Algoritmer og datastrukturer]
INF1060 [Intro til OS og datakommunikasjon]
HUMIT1750 [Logikk og beregninger]

VÅREN 2004
INF1010 [Objektorientert programmering]
INF1050 [Systemutvikling]
MAT1000 [Matematikk i praksis I]

HØSTEN 2003
INF1000 [Gr.kurs i objektorientert programmering]
INF1040 [Digital representasjon
MAT1030 [Diskret matematikk]
DANIEL CHAIBI

Jeg er opprinnelig fra Bergen, og startet mine studier i Oslo høsten 2003 etter grunnskole i Bergen og militærtjeneste på Haakonssvern (også i Bergen). Jeg går på profesjonsstudiet i informatikk, linjen for systemutvikling og datakommunikasjon.

Høsten 2005 og våren 2006 studerte jeg ved Macquarie University i Sydney, Australia.

Nå skriver jeg master om OperaShow, en funksjon i nettleseren Opera som gjør vanlige html dokumenter med CSS og JacaScript om til presentasjoner, alà Powerpoint. Min oppgave er å lage en AJAX applikasjon for å lage og redigere slike presentasjoner.

post: danielyc (at) ifi.uio.no