Ny førsteamanuensis i portugisisk språk

[ILOS intervju publisert 08.03.2011 i http://www.hf.uio.no/ilos/for-ansatte/aktuelt/saker/ og arkivert i mappe på server 3. november 2015. ]

For 25 år siden tok hun eksamen innen elektroteknikk og datamaskiner. Senere ble det magistergrad i kunstig intelligens og arbeid med språklig prosessering med datamaskiner. Like fullt er hun stadig fascinert over å lære mer om menneskelig kommunikasjon.

Diana Santos startet ved ILOS i 15. januar. Nå håper hun å gi god undervisning, spesielt korpus-basert undervisning, til studentene som vil lære portugisisk. Et annet mål er å skrive den første korpusbaserte portugisiske grammatikken noensinne. Hun ønsker også å benytte kompetansen sin innen datalingvistikk og statistiske metoder i både forskning og undervisning ved ILOS.

Hun har allerede bistått USIT i å kurse HF studenter i vitenskapelig databehandling, og mener det vil være nyttig for studentene å kunne benytte enkle beregningsmetoder og statistiske metoder i humaniora fra starten av.

Da hun kom til Norge for 16 år siden, holdt hun på å ta doktorgrad i databehandling av naturlige språk knyttet til et oversettelseskorpus mellom engelsk og portugisisk ved Det tekniske universitet i Lisboa. På gamle IBA ble hun tatt imot med interesse og entusiasme.

-- Stig Johansson var en av de ledende internasjonale forskerne på feltet. Han ga meg jobb som gjesteforsker og integrert meg i seminarene sine og flere internasjonale sirkler. Inntil han døde i fjor var Stig Johansson en venn og mentor, og det var han som overbeviste meg om at jeg burde søke stillingen. Han mente at jeg kunne bidra til å styrke og videreutvikle forskning og undervisning innen korpus-aktivitetene ved instituttet.

-- Jeg har blitt ganske godt kjent med de ulike språkmiljøene ved instituttet, og har blant annet deltatt på korpusseminar i regi av Hilde Hasselgård og Signe Oksefjell. Da jeg først begynte ved ILOS, fikk jeg også være med i gruppa for kontrastiv semantikk hos Atle Grønn.

Sammen med fagmiljøet i spansk og de andre romanske språkene håper hun å utvikle et vitenskapelig samarbeid og felles emner på masternivå i en ikke så fjern fremtid. Diana Santos har også tenkt å utvikle en sterk korpus-basert infrastruktur for undervisning og læring av portugisisk, basert på eksisterende elektroniske ressurser for sitt morsmål.

Diana Santos forsker og underviser i språk, men kaller seg også språkteknolog.