hovedside : forskning : IKT, teknologi og demokrati

Hvordan kan elevers møter med informasjonsteknologier (IKT) i skolen styrke deres evne til å stille krav til den?

To arbeidsseminarer med lærere og forskere har vært hhv holdt (3.1.2006) og er planlagt (3.1.2007) innen dette temaet. De er planlagt ut fra samme lest: ønsket om å dele erfaringer som lærere og andre har gjort seg.

Teknologier i samfunnet: Hvordan kan utdanning stimulere kritisk bevissthet?

3/1-2007, 14.15-16, seminarrom 231, Helga Engs hus, Blindern, Univ. i Oslo: Diskusjonsmøte med innledning (v/Eevi Beck og kollegaer).

Faglig-pedagogisk dag ved Univ. i Oslo 3.januar 2007 er programpost UV4.1 et arbeidsseminar der frammøtte lærere og arrangører diskuterte forbindelser mellom undervisning i teknologi og demokrati. Seminaret er en oppfølger etter fjorårets seminar (se nedenfor). Alle interesserte er velkomne! (Seminarets tittel kommer fra en artikkel publisert etter fjorårets seminar.)

(Her kommer etterhvert notater til seminaret, notater fra diskusjonen og evt annet.)

Arrangør er Eevi Beck fra Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO, med støtte fra Leikny Øgrim fra Fagenhet for IKT, Avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.

Teknologiutvikling som læringsarena for deltakelse i demokrati

3/1-2006, arbeidsseminar om elevmedvirkning i utvikling av elektroniske læremidler:

Faglig-pedagogisk dag ved Univ. i Oslo 3.januar 2006 var programpost UV3.5 et arbeidsseminar der frammøtte lærere og arrangører diskuterte forbindelser mellom undervisning i teknologi og demokrati.

Materialer til dagen:

Notater fra diskusjonen.

Arrangører var Eevi Beck fra Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO, sammen med Leikny Øgrim og Monica Johannesen, begge fra Fagenhet for IKT, Avd. for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.

sist endret 2.1.2007 av EB