no.uio.labmed.linalg
Class AbstractMatrise.Iterator

java.lang.Object
  |
  +--no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise.Iterator
Enclosing class:
AbstractMatrise

public class AbstractMatrise.Iterator
extends java.lang.Object

Iterator for aa gaa igjennom alle posisjonene i en matrise. Iteratoren teller ned fra siste posisjon (med indeks size()-1) til forste posisjon (med indeks 0) og er initiert paa indeks size(); Man maa derfor kjoere toNext() foer den faar en gyldig verdi.

Typisk syntaks for AbstractMatrise m:

for (AbstractMatrise.Iterator p=m.iterator;p.toNext;) {
double verdi=m.get(p.is());
...
}

Merk at denne ikke implementerer java.util.Iterator: den bruker toNext() og is() i stedet for hasNext() og next() og returnerer int[].


Field Summary
protected  int[] pos
          Array som angir naavaerende posisjon i matrisen.
 
Constructor Summary
AbstractMatrise.Iterator()
          Konstruktor for aa lage en ny iterator.
 
Method Summary
 int[] is()
          Angir gjeldende posisjon.
 int is(int p)
          Angir gjeldende posisjon langs dimensjon p.
 boolean toNext()
          Gaar til neste posisjon og returnerer om denne er gyldig.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

pos

protected int[] pos
Array som angir naavaerende posisjon i matrisen.

Constructor Detail

AbstractMatrise.Iterator

public AbstractMatrise.Iterator()
Konstruktor for aa lage en ny iterator.

Method Detail

toNext

public boolean toNext()
Gaar til neste posisjon og returnerer om denne er gyldig.

Returns:
true dersom den nye verdien er gyldig, false ellers

is

public int[] is()
Angir gjeldende posisjon.

Returns:
array som angir gjeldende posisjon

is

public int is(int p)
Angir gjeldende posisjon langs dimensjon p.

Returns:
gjeldende posisjon langs dimensjon p.