no.uio.labmed.linalg
Class IntMatrise

java.lang.Object
 |
 +--no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
    |
    +--no.uio.labmed.linalg.IntMatrise

public class IntMatrise
extends AbstractMatrise


Nested Class Summary
 
Nested classes inherited from class no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
AbstractMatrise.Faktorer, AbstractMatrise.Iterator
 
Field Summary
protected  int[] elements
           
 
Fields inherited from class no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
dim
 
Constructor Summary
IntMatrise(int p)
           
IntMatrise(int p, int q)
           
IntMatrise(int p, int q, int r)
           
 
Method Summary
 void add(int i, int x)
           
 void add(int i, int j, int x)
           
 void add(int i, int j, int k, int x)
           
 int get(int i)
           
 double get(int[] pos)
          Abstrakt definert prosedyre for aa lese verdi fra matrisen.
 int get(int i, int j)
           
 int get(int i, int j, int k)
           
 void set(int i, int x)
           
 void set(int i, int j, int x)
           
 void set(int i, int j, int k, int x)
           
 void setAll(int x)
           
 Matrise toMatrise()
          Konverterer/kopierer til Matrise
 
Methods inherited from class no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
dim, dims, faktorer, faktorer, get, index, iterator, posisjonOK, position, size
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

elements

protected int[] elements
Constructor Detail

IntMatrise

public IntMatrise(int p)

IntMatrise

public IntMatrise(int p,
         int q)

IntMatrise

public IntMatrise(int p,
         int q,
         int r)
Method Detail

get

public double get(int[] pos)
Description copied from class: AbstractMatrise
Abstrakt definert prosedyre for aa lese verdi fra matrisen.

Specified by:
get in class AbstractMatrise
Parameters:
pos - array som angir posisjonen i matrisen, jfr. dim.
Returns:
verdien i den angitte posisjonen.

get

public int get(int i)

get

public int get(int i,
        int j)

get

public int get(int i,
        int j,
        int k)

set

public void set(int i,
        int x)

set

public void set(int i,
        int j,
        int x)

set

public void set(int i,
        int j,
        int k,
        int x)

add

public void add(int i,
        int x)

add

public void add(int i,
        int j,
        int x)

add

public void add(int i,
        int j,
        int k,
        int x)

setAll

public void setAll(int x)

toMatrise

public Matrise toMatrise()
Description copied from class: AbstractMatrise
Konverterer/kopierer til Matrise

Overrides:
toMatrise in class AbstractMatrise
Returns:
kopi av AbstractMatrise til en Matrise: en implementasjon av matriser ved hjelp av double[].