no.uio.labmed.linalg
Class Matrise

java.lang.Object
 |
 +--no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
    |
    +--no.uio.labmed.linalg.Matrise

public class Matrise
extends AbstractMatrise


Nested Class Summary
 
Nested classes inherited from class no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
AbstractMatrise.Faktorer, AbstractMatrise.Iterator
 
Field Summary
protected  double[] elements
           
 
Fields inherited from class no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
dim
 
Constructor Summary
Matrise(int p)
           
Matrise(int[] dim)
           
Matrise(int p, int q)
           
Matrise(int p, int q, int r)
           
 
Method Summary
 void add(double x)
           
 void add(int[] pos, double x)
           
 void add(int i, double x)
           
 void add(int i, int j, double x)
           
 void add(int i, int j, int k, double x)
           
 double get()
           
 double get(int i)
           
 double get(int[] pos)
          Abstrakt definert prosedyre for aa lese verdi fra matrisen.
 double get(int i, int j)
           
 double get(int i, int j, int k)
           
 void set(double x)
           
 void set(int[] pos, double x)
           
 void set(int i, double x)
           
 void set(int i, int j, double x)
           
 void set(int i, int j, int k, double x)
           
 void setAll(double x)
           
 java.lang.String toString()
           
 
Methods inherited from class no.uio.labmed.linalg.AbstractMatrise
dim, dims, faktorer, faktorer, get, index, iterator, posisjonOK, position, size, toMatrise
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait
 

Field Detail

elements

protected double[] elements
Constructor Detail

Matrise

public Matrise(int[] dim)

Matrise

public Matrise(int p)

Matrise

public Matrise(int p,
        int q)

Matrise

public Matrise(int p,
        int q,
        int r)
Method Detail

get

public double get(int[] pos)
Description copied from class: AbstractMatrise
Abstrakt definert prosedyre for aa lese verdi fra matrisen.

Specified by:
get in class AbstractMatrise
Parameters:
pos - array som angir posisjonen i matrisen, jfr. dim.
Returns:
verdien i den angitte posisjonen.

get

public double get()

get

public double get(int i)

get

public double get(int i,
         int j)

get

public double get(int i,
         int j,
         int k)

set

public void set(int[] pos,
        double x)

set

public void set(double x)

set

public void set(int i,
        double x)

set

public void set(int i,
        int j,
        double x)

set

public void set(int i,
        int j,
        int k,
        double x)

add

public void add(int[] pos,
        double x)

add

public void add(double x)

add

public void add(int i,
        double x)

add

public void add(int i,
        int j,
        double x)

add

public void add(int i,
        int j,
        int k,
        double x)

setAll

public void setAll(double x)

toString

public java.lang.String toString()
Overrides:
toString in class java.lang.Object