Package no.uio.labmed.linalg

Class Summary
AbstractMatrise Grunnleggende struktur for n-dimensjonale matriser.
Global Globale konstanter, unntak og metoder.
IntMatrise  
Matrise