Imidlertid: Eirik Askerøi

Pop Hovedside
Hovedside

Propaganda


Bands

Music

Othering other things

Partners in Crime
Velkommen til min (i)midlertidige hjemmeside. Som med de fleste andre midlertidige løsninger i Norges land, kan også denne vise seg å bli permanent. Min intensjon er imidlertid å unngå det. Men man vet jo aldri...