Adresse

Eivind Balsvik

Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Postboks 1084 Blindern

0317 OSLO

Kontor
1007, Eilert Sundts hus.
E-post
eivind.balsvik"at"sv.uio.no
Telefon (arbeid)
47 + 22858226
Fax:
47 +22854825
Telefon (privat):
47 +22163073
Mobil:
47+ 95464775

Tilbake til forsiden