Velkommen til min første hjemmeside


Her kommer jeg til å ha en oversikt over sider jeg lager

Min første side :)
Oblig 1
Oblig 2
Gruppearbeid

For syns skyld setter jeg også inn et vakkert bilde

Her er altså jeg :)

Bilde av meg
Dette bildet ble tatt av meg på Statsraad Lehmkuhl, vakkert ikke sant :P

Eivind Vedå Gilhuus©