Elisabeth Eide
Forskning - Fagartikler/Bøker - Avisartikler - Skjønnlitteratur - Forelesninger - Linker - Om meg - English


Velkommen til Elisabeth Eides hjemmeside!

E-post: Universitetet: Elisabeth.Eide@culcom.uio.no. Høgskolen i Oslo: elisabeth.eide@jbi.hio.no
Telefon: UiO: 22844882. HiO: 22 45 26 47. Mobil: 99538384
elisabeth eide bilde"Overfor det fremmede kjenner den bestående orden bare to reaksjonsmåter, som begge er like lemlestende: enten anerkjenne det fremmede som dukketeater eller uskadeliggjøre det ved å fremstille det som rent speilbilde av Vesten. I alle tilfelle er hovedsaken å berøve det fremmede dets historie." (Roland Barthes: Mytologier, 1975)På denne siden kan du finne en rekke fagartikler, forelesninger og foredrag, henvisninger til faglitterære og skjønnlitterære bøker og et utvalg artikler fra aviser og tidsskrifter. I tillegg anbefalte nettsteder.