Elisabeth Lien

Stipendiat ved Forskningsgruppe for logikk og naturlige språk, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Kontaktinformasjon

E-post: elisabeth.lien@ifi.uio.no