Eli Feiring


Vitae

Publications

Working papers

Teaching

Links

Contact

Home

 

Publications in International Peer Review Journals

With Berit Bringedal: On the relevance of personal respobility in priority setting across sectional servey among Norwegian doctors. J Med Ethics. 2011, online feb 2011. http://jme.bmj.com/content/early/2011/02/18/jme.2010.038844.short

Reassessing Insurers Access to Genetic Information: Genetic Privacy, Ignorance and Injustice. Bioethics. 2009 Jun;23(5):300-10.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18410459

Lifestyle, Responsibility, and Justice. J Med Ethics, 2008;34;33-36.

With Hilde Nagel and Synne Mæhle: To myter om rettighetsfesting av velferdspolitikken (Two Myths About Legalization of Welfare Rights). Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2002;99:52-70 (Nordic journal).

 

Publications in National Peer Review Journals

Skal samfunnet belastes vår usunne livsstil? RØST: Helse 2008:1.

Demokratiet og rettsliggjøringen av velferdspolitikken. (Democracy and Welfare Rights) Tidsskrift for Samfunnsforskning 2006;47:575-87

Konsekvenser av velferdsrettigheter (Consequences of Welfare Rights). Tidsskrift for Velferdsforskning 2006;9:44-47

Legitime prioriteringsbeslutninger (Legitimate Priority Setting). Tidsskrift for Velferdsforskning, 2005;8:65-72

Review
Bioethics, Res Publica, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Tidsskrift for Velferdsforskning

 

Frida See my publications in the database FRIDA

Webpages last updated 7. Mars 2011


Department of Health Management and Health Economics

University of Oslo, Norway