Eli Ottesens hjemmeside

Jeg har følgende arbeidsoppgaver på ILS:

1. semestermne, skoleledelse

Undervisningen foregår tirsdager fra 17.15 til 20.30, og i tillegg noen fredager og lørdager.