Hallgeir Elstad

Professor dr. theol.
Det teologiske fakultetet
Universitetet i Oslo
Postboks 1023 Blindern
0315 Oslo

Privat adresse:
Bruddvegen 4
2016 Frogner

Telefon: 22850340 (jobb)

Kort biografi

Eg er professor ved Det teologiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Fagområdet er norsk kyrkjehistorie.

Eg har særleg arbeidd med nyare tid. Doktoravhandlinga frå 1997 (disputas i januar 1998) tok for seg dei såkalla johnsonske prestane eller
vekkingsprestane i siste del av 1800-talet. Eg har skrive fleire fagbøker og lærerbøker i kristendomshistorie for utan ei rekkje artiklar.