Elin Strøms hjemmeside

Vitenskapelige avhandlinger:

Naturhistorie-Selskabet i København 1789-1804, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Sophus Lie studenten 1859-1865, Vitenskapshistorisk skriftserie nr. 2. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sophus Lie kandidaten 1866-1869, Vitenskapshistorisk skriftserie nr. 3. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sophus Lie oppgjøret med Felix Klein, Vitenskapshistorisk skriftserie nr. 5. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Rapporter:

Kjære Ernst! Brev fra Sophus Lie til Ernst Motzfeldt. Vitenskapshistorisk skriftserie nr. 4. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Den physiographiske Forening 1828-185. Vitenskapshistorisk skriftserie nr. 6. Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.

Foredrag:

Skrivefriheten 1784 – 1799.

Peter F. Suhm og kampen mot eneveldet.

Artikkel:

Duun under tiltale