Informasjon fra

Rektorkandidat Eivind Osnes

og

Prorektorkandidat Camilla Serck-Hanssen

 
Kandidatenes plattform i fullversjon, trykket i Uniforum nr. 8 2001
Sammendrag av hovedpunktene i plattformen (Uniforum nr. 10 2001)
Osnes om forskningsfondet (fra Forskningspolitikk nr. 3 2001)
Osnes om stortingsvalget og løfter om høyere utdanning (kronikk, Universitas nr. 20 2001)
Osnes og Serck-Hanssen om hvorfor vi trenger assisterende rektorer ved Universitetet i Oslo. (Uniforum nr. 9 2001)
Osnes og Serck-Hanssen om likestilling ved universitetet (Bulletine (senter for kvinnestudier) nr. 2, 2001)
 
 
 
CV for Eivind Osnes
CV for Camilla Serck-Hanssen
 
 
 
 
Sist oppdatert 12.09.01 av Bjørn H. Samset