Curriculum vitae
Camilla Serck-Hanssen
Kortversjon.

Født 13.01.60. i Oslo.
Opptak i Ph.D program ved University of California, San Diego, høst 1989
Master of Arts in Philosophy og Philosophical Candidate, vår 1992.
Ph.D. thesis "Transcendental Apperception. A Study of Kant's Theoretical Philosophy and Idealism ", University of California, San Diego, april 1996
1. amanuensisvikar ved avd. for filosofi, UiO, høsten 96-høsten 98
Fast ansettelse som 1. amanuensis ved avd. for Ex.phil f.o.m. våren 98
Bestyrer ved Filosofisk Institutt f.o.m 1.1.00

Stipendier
1989 6 årig Humanities Fellowship fra University of California, San Diego
1992 1 årig hovedfagstipend fra NAVF
1993 3 årig universitetsstipend fra UiO

Administrativ erfaring
Bestyrer ved Filosofisk institutt fra 01.01-00
Visestyreleder ved Institutt for Menneskerettigheter fra 01.01
Formann i Norsk Kant-selskap 1996-98
Medlem av fakultetsstyret 1995
Medlem av fakultetsrådet 1995
Medlem av kollegierådet 1994

Publikasjoner
"Norsk Kantforskning på 60-tallet", Filosofi på Norsk II (red. Inga Bostad). (1997)
"Deduksjon og appersepsjon i Kants stille tiår", festskrift til Arnt Myrstad (1997)
"Hannah Arendt: tenkning og metafysikkens feilslutninger", NFT 32 (1997)
"Feminist Readings of Immanuel Kant", bokanmeldelse, Agora nr 1, 01

Avsluttede arbeider in press
"Apperception and Deduction in the Duisburg'sche Nachlass" kommer i Proceedings, IX International Kant Congress, Berlin 2000.
"Kropp og bevissthet i et historisk-filosofisk perspektiv", kommer i De to kulturer, PAX forlag
"Kant's Critical Debut", kommer i Transcendental Philosophy, Jeff Malpass(ed.) Routledge

Avsluttede upubliserte arbeider
"Transcendental Apperception. A Study of Kant's Theoretical Philosophy and Idealism ", Ph.D. thesis
"Transcendental Illusion and Metaphysical Realism", artikkel
"Kant and Plato", sammen med E.K.Emilsson, artikkel

Under arbeid
Kants kamp med metafysikken manuskript til en intellektuell biografi. En forenklet og forkortet versjon vil komme ut som monografi i serien Ariadne, Gyldendal Forlag.
Kritikk av den rene Fornuft, oversettelse av Kritik der reinen Vernunft (A og B-utgaven) med innledning, kontrakt med PAX forlag. Oversttelsesarbeidet gjøres sammen med Dr. Philos Steinar Mathiesen og Mag.art Øystein Skar