Me

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet
Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for Informatikk