Rettelser

Eide/Stavang: Rettsøkonomi I, Oslo 2005

Side 135, linje 8:

Står: CBAH. Skal stå: GBAH

Side 137, linje 6

Står: 55. Skal stå: 48

Side 209, fig. 8.7

Står: a) Ikke avhengige. Skal stå: a) Avhengige

Står: b) Avhengige. Skal stå: b) Ikke avhengige

Side 212, fig. 8.8

Står: B. Skal stå: C

B mangler mellom A og C