Rettelser til Eide/Stavang Rettsøkonomi - analyse for privatrett og miljørett, Oslo 2001

Side (s)
Linje (l)
nedenfra (n) 
 Står  Skal stå

s 54, l 8n

Felleseie, privat eie og offentlig eie

Sameie, eneeie og offentlig eie
s 61, l 15n år 1 år 2
s 86, l 18  spørsmål, det spørsmål, men det
s 95, 1 15  regel (i) regel (ii)
s 114, l 5n  forurenser skadevolder
s 119, l 19  reduksjon økning
s 119, fig. 9.1 aktsomhetskostnader marginale aktsomhetskostnader
s 119, l 4n som i som økning i
s 123, l 8 fig. 8.3 fig. 8.2
s 132, l 11n  forurenser  skadevolder 
s 132, l 6n  forurenser   skadevolder
s 164, l 23-25  (5) Hvis ...for). [setningen strykes] 
s 166, l 12n realistiske urealistiske
s 170, l 3n  Tabell 12.1 Tabell 11.1
s 171, l 2n  tabell 12.2 tabell 11.2
s 189, l 18n Pareto-effektiv Pareto-effektivt
s 189, l 9n 12.1 og 12.2 11.1 og 11.2
s 189, l 1n 12.1 11.1
s 195, l 17n Vi antar ... oppfyllelse  [setningen strykes]
s 205, 1 14  mindre mer
s 211, tre steder
langs den vertikale aksen
 1-p(0)  (1-p(0))
s 213, 1 1n  kontraktshull ikke blir  kontraktshull blir
s 213, l 1n   <  >
s 245, l 22 ikke at ikke nødvendigvis at
s 249, l 1-4  Spørsmål....skille   [strykes] 
s 329, l 16n til være til å være 

Ajourført 21.8.03