Erling Eide's Home PageSome recent publications

Index:
Front Page
Publications:
Recent publications
List of publications

For Students

In English:

Is the consumer directive advantageous for the consumers? European Journal of Law and Economics, vol. 28, 2009, 289-307. (DOI 10.1007/s10657-009-9111-0)

Economics of Crime, now, Foundations and Trends in Microeconomics, 2:3, 2006 (co-authors: Paul A. Rubin and Joanna M. Shepherd)
 
Accident Liability with Rank Dependence, Kritische Vieerteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, vol . 90 (1/2) 160-171.

Optimal Provision of Public Goods with Rank Dependent Expected Utility. Public Finance/Finances Publiques, 2003, vol. 53 (3-4), 296-311.

Economics of Criminal Behavior, in B. Bouckaert and G. De Geests (eds.): Encyclopedia of Law and Economics, vol. V, Cheltenham, 2000, Edward Elgar, 345-389. Available at http://encylo.findlaw.com/lit/8100art.html.

 Economics of crime: Deterrence and the rational offender. Contributions to economic analysis No. 227, 1994, Amsterdam, North-Holland, 334 s.

 

In Norwegian:

Rettsøkonomi, Oslo, Cappelen Akademisk forlag, 2008, 615 s. (medforfatter: Endre Stavang).

Retting eller omlevering -- hva er mest forbrukervennlig. Lov og Rett. nr. 5, 2007, 283-300.

Rettsøkonomi 1, Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, 2004, 292 s. Medforfatter: Endre Stavang.

Rettsøkonomi - status med eksempler. Økonomisk forum. No 1, 2002 , s. 22-29

Rettsøkonomiens lysende fortid og utfordrende fremtid - Refleksjoner omkring en encyclopedi. I: Rettsteori og rettsliv - Festskrift til Carsten Smith. Oslo, Universitetsforlaget, 2002, s. 197-208.

Rettsøkonomi for offentlig rett [Public Law and Economics] (4. utg.), Bergen, Grafisk Hus, 2002, 159 s.

Rettsøkonomi - Analyse for privatrett og miljørett [Law and Economics: Analysis for private law and environmental law]. Oslo, Cappelen Akademisk Forlag, 2001, 345 s. Co-author: Endre Stavang.

Kriminaløkonomi – De ukjente studier av almenprevensjon [Economics of Crime - The Unknown studies of General Deterrence]. Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1-2, 1999, 77-119.

Reguleringer, avgifter og erstatningsrett, [Regulation, taxes, and tort law]. In: Asbjørn Rødset and Christian Riis, red. (1998): Markeder, ressurser og fordeling, 81-102. Co-author: Endre Stavang.